Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 25.05.2018 19:28:39 

Gréckokatolícka farnosť Rokytov pri Humennom

Stalo sa u nás

Gréckokatolíci na Slovensku

Ľudové misie v našej farnosti
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
2. Metropolitná púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove
 
Bola sobota, skoro ráno 3:00. Nastúpili sme do autobusu a tak ako minulý rok, aj teraz sme sa vybrali na púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Isto to bola sila Božieho milosrdensta, čo nás tam ťahala a my sme počúvli ten hlas. Hlas, ktorým nás sám Kristus volá. Doma sme nechali všetko, svojich blízkych, prácu, povinnosti ... Odovzdali sme to do božích rúk, veď Pán sa už postará. Uverili sme božiemu slovu, ktoré hovorí: "Hľadajte najprv božie kráľovstvo a všetko ostatné sa vám pridá." 
Krakov nás privítal zamračenou oblohou, ťažké mračná boli predzvesťou blížiaceho sa dažďa, ktorý sa seba nenechal dlho čakať. Ale nám to nevadilo, veď pri Pánovi je tak dobre, že ani nevnímali nepriazeň počasia. S otvorenými srdciami sme prežívali archijerejské slávenie najsvätejšej eucharistie, besedu s kardinálom Dziwišom, i modlitbu Hodinky Božieho milosrdenstva.
Po požehnaní na cestu, ktoré nám udelil Preosvietený vladyka Ján Babjak, arcibiskup a metropolita, spolu s Kardinálom Dziwišom, sme vyrazili na spiatočnú cestu domov, plní zážitkov.
 
                                                     
 
                                                     
 
            
_____________________________________________________________________________________________________________
 
"Róždestvo tvóje Christe bóže náš..."
 
Znova sme sa dožili tohto nádherného sviatku - Narodenia Ježiša Krista. Po prípravách svojich sŕdc počas Filipovky, po prípravách svojich domovou, vyzdobení stromčekov sme boli hotoví privítať medzi nami Kráľa kráľov a Pána pánov - Ježiša Krista.
Pastieri sa mu klaňali ako prví, po anjelovom upozornení. Aj v našej farnosti prišli pastieri do našich domácností, aby nám priniesli túto radostnú zvesť.
 
 
 
   
 
_____________________________________________________________________________________________________________
Sviatok svätého Mikuláša
 
Ako každý rok, aj teraz k nám z nebeskej vlasti zavítal vzácny hosť Svätý Mikuláš. Na jeho príchod sme sa tešili celý týždeň a v nedeľu sme už horeli nedočkavosťou, kedy ho už uvidíme. Bolo to radosti a nezabudnuteľne žiariacich detských očí, keď počas spevu pesničky "O kto, kto Nikolaja ljubiť" zaklopal ktosi na dvere chrámu a za nimi sa zjavil dlho očakávaný Mikuláš. Prišiel dôstojne a na našu preveľkú radosť nám priniesol aj darčeky. Pravda iba tým, ktorí sme poslúchali počas celého roka.
 
 
 
Svätý Mikuláš bol prítomný na celej sv. božskej liturgii a po jej skončení počas myrovania rozdával darčeky. Deti mohli na ňom oči nechať a hlavne tie najmenšie.
 
Viac fotiek najdete vo fotogalérii
 

 
Tematický víkend humenského protopresbyterátu v GMC Bárka v Juskovej Voli
 
 V dňoch 23. – 25. 10. 2009 sa 60 detí z humenského protopresbyterátu zúčastnilo tématického víkendu v GMC Bárka v Juskovej Voli, kde ústrednou témou bola Eucharistia a môj vzťah k nej ako k živému Ježišovi Kristovi. Tento náš víkend sme začali spoločným stretnutím v piatok 23. 10. 2009 večer, keď sme dorazili do Juskovej Vole.
Po ubytovaní sa a zoznámení sa, sme sa rozdelili do troch skupín, aj keď sme všetky akcie vykonávali spoločne. Po tomto spoločnom večernom stretnutí sme sa rozišli na izby, aby sme nabrali dostatok síl do nasledujúceho dňa.
V sobotu po raňajkách sme si vypočuli katechézu na tému: Eucharistia ako nielen“ chodenie do chrámu“, ale „jednota s Kristom“. Po prednesení katechézy sme ešte spoločne diskutovali na túto tému a vzájomne sme sa povzbudzovali v intenzívnejšom prežívaní stretnutia sa s živým Ježišom Kristom v Eucharistii. Čas do obeda sme potom využili na športové hry na čerstvom vzduchu v areáli CVČ.
Po chutnom obede sme využili priaznivé počasie a vybrali sme sa na túru, ktorú sme spestrili rôznymi súťažami a obdivovali sme všetku tú krásu, ktorú dobrotivý Boh stvoril pre človeka, aby sa potešilo jeho srdce. Po návrate, aj keď unavený, sme sa zišli v kaplnke a slávili sme sv. božskú liturgiu v cirkevnoslovanskom jazyku.  
Nedeľné ráno nás privítalo jesennými slnečnými lúčmi a tak sme po raňajkách neodolali a vybrali sme sa sláviť sv. božskú liturgiu do farského chrámu v dedine. Po návrate nás čakal chutný obed a prípravy na odchod domov. So sľubom opätovného stretnutia sa na tomto mieste, sme nasadli do pripraveného autobusu a naposledy sme zamávali CVČ v Juskovej Voli.
 
Fotky z tejto akcie nájdete vo fotogalérii

 
 
Duchovná obnova pred odpustovou slávnosťou
 
Chrám v našej farnosti je zasvätený sviatku Narodenia našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, ktorej sviatok sa slávi 8. septembra. Našu odpustovú slávnosť pri príležitosti chrámového sviatku sme slávili v nedeľu 6. septembra. Odpustovej slávnosti predchádzala duchovná obnova, počas ktorej sme pristupovali k sviatosti zmierenia. Duchovná obnova pred odpustovou slávnosťou trvala celý týždeň a počas tohto týždňa nám na sv. liturgii povedal božie slovo vždy iný kňaz. Po sv. liturgii sme ešte čítali z knihy "Zostali verní" od nášho preosvieteného vladyku arcibiskupa a metropolitu Mons. Jána Babjaka SJ, ako to máme vo zvyku už od začiatku roka kňazov.
V pondelok 31. augusta sme začali duchovnú obnovu a ako prvého hosťa a tiež aj kazateľa na sv. liturgii sme privítali o. Matúša Nastišina, kaplána z Humenného.
 
 
V homílii nás povzbudil k tomu, aby sme počúvali božie slovo, ktoré v nás obnoví ducha pre počúvanie a konanie božieho diela.
V utorok sme spolu s celou cirkvou slávili začiatok nového cirkevného roka, začiatok indiktu. Kazateľom na sv. liturgii bol o. Rastislav Baka z Hažína nad Cirochou, ktorý nám predstavil nebeského Otca ako takého "trénera", ktorý nás stále nabáda k lepším výsledkom, aby sme boli
 
stále lepší a dokonalejší. V stredu nás navštívil a homíliu predniesol o. Marián Hrib, novokňaz a kaplán z Humenného. Vo svojej homílii nás všetkých povzbudil k tomu, aby sme nasledovali Ježiša Krista a spolu s jeho pomocou sa staneme inými ľuďmi, podľa jeho srdca.
 
 
Vo štvrtok sme v našej farnosti privítali nášho otca protopresbytera o. Michala Onderka, ktorý nás vo svojej homílii povzbudil k takej bratskej, nezištnej láske a obetavosti jeden pre druhého. Slová "Pán Boh zaplať" nie sú len takými slovami, ktoré znamenajú, že niečo dostávame zadarmo, ale je to požehnanie, ktoré zvolávame na tých, ktorým tieto slová hovoríme.
 
__________________________________
 
__________________________________________________________________________
Spoločné pomazanie chorých
 
V stredu 1. júla si naša gréckokatolícka cirkev slávi spomienku na sv. divotvorcov a nezištníkov, lekárov Kozmu a Damiána. Keďže ich spomienka pripadla do prvopiatkového týždňa, počas ktorého sa v našej farnosti vysluhovala sviatosť zmierenia - sv. spoveď, viacerí sme sa pripravovali aj na prijatie sviatosti pomazania chorých. Po očistení od našich hriechov a prijatí eucharistie, sme s vierou v milosť uzdravenia pristupovali na pomazanie, ktorému predchádzala krátka katechéza o tejto sviatosti.
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 

 
  Sviatok Narodenia svätého Jána Krstiteľa
 
 
Sviatok Narodenia Pánovho predchodcu a Krstiteľa Jána je neodmysliteľne spojený s myrovaním a hlavne s posvätením liečivých rastlín. Svätenie liečivých rastlí sa koná viackrát počas cirkevného roka a u veriacich je veľmi obľúbeným. Cirkev nám týmto spôsobom poskytuje prostriedok na uzdravenie tela i duše, takže sa neuchyľujeme k oklultným praktikám, ktoré sú tak bežné medzi ľuďmi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eucharistický sprievod vo sviatok Najsvätejšej Eucharistie
 
 
Vo sviatok Najsvätejšej Eucharistie sa aj v našej farnosti konal sprievod s Eucharistiou okolo chrámu s čítaním štyroch evanjelií a požehnaním s Eucharistiou. Aj keď nám počasie veľmi neprialo, neodradilo nás to od toho, aby sme tento sviatok oslávili slávnostným sprievodom.
 
   
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
 
 
   
 

 
Farská púť na odpustovú slávnosť do Krásneho Brodu
 
Ráno, v nedeľu 7. júna 2009 sme sa všetci zhromaždili pred obecným úradom a netrpezlivo sme čakali na autobus, ktorý nás mal odviesť do neveľkej rusínskej obce Krásny Brod. Vedľa zrúcanin starého monastiera stojí dnes budova nového monastiera otcov baziliánov. V tento slávnostný deň mala byť odpustová slávnosť z príležitosti sviatku Zoslania Svätého Ducha. No dnešný deň bol však výnimočný ešte jednou udalosťou. Pred sv. liturgiou preosvietený vladyka Mons. ThDr. Ján Babjak SJ, arcibiskup a metropolita prešovský posvätil novopostavený chrám. My veriaci našej rokytovskej farnosti sme boli pri tejto historickej udalosti. Prítomní na sv. liturgii sme sa povzbudili v našej viere a vernosti Kristovej cirkvi.
 
Tu je pár momentiek z našej púte:
 
   
                Zrúcanina starého monastiera                                                                              Liturgický priestor
 
   
                                    Pred krížom                                                                Bozkávanie evanjeliára a ikony počas utierne
 
   
                                                                                            Sprievod biskupov
 
     
              Sprievod z novoposväteného chrámu                                                   Nový monastier otcov baziliánov                            
 
Novoposvätený chrám
 
I
Interiér nového chrámu
 
Prijímanie najsvätejšej eucharistie
 
 
Vysluhovanie sviatosti zmierenia
TOPlist

Gréckokatolíci na Slovensku