Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 25.05.2018 19:28:39 

Gréckokatolícka farnosť Rokytov pri Humennom

Pár myšlienok na každý deň

Gréckokatolíci na Slovensku

 
O pôste
 
Hneď na začiatku si musíme ujasniť pojem pôstu. Pôst nie je diéta. Diétou sa zameriavame na seba, pôstom na Boha. V našej spoločnosti pôst nie je prijímaný, alebo aspoň sa prijíma ako nepopulárny. Prečo keď ktosi chudne kvôli diéte, tak ho spoločnosť obdivuje a je to i vecou reklamy a biznisu, no keď sa niekto postí zo svojej kresťanskej viery, spoločnosť ho odmieta, vysmieva a uráža?
Prvotným cieľom pôstu je stať sa vedomým  závislosti na Bohu. Zlo neprebýva v stvorených veciach ako takých, ale v našom zlom vzťahu k nim, teda v našej vôli. V pôste nejde o zápas proti telu, ale kvôli telu a kvôli duši. Vnutorný význam pôstu spočíva v jeho spojení s modlitbou a almužnou, teda skutkami milosrdenstva. Bez modlitby a prijímania sviatostí sa pôst stáva farizejským a zlým. nevedie totiž k pokániu a radosti, ale k pýche, vnútornému napätiu, podráždenosti a nevrlosti. Zmena srdca, jeho obrátenie k Bohu, je cieľom pôstu. Starokresťanský spis "Hermasov pastier" z 2. storočia spomína, že peniaze, ušetrené vďaka pôstu, sa dajú vdovám, sirotám a chudobným.
Pôst nebuduje ego, ale spoločenstvo s Kristom. Kresťanský pôst nieje prejavom svojvôle, ale poslušnosti. Pravý pôst sa deje v srdci a vôli, ako návrat márnotratného syna k Otcovi. Svätý Ján Zlatoústy píše, že pôst značí "nielen zriekanie sa jedla, ale aj hriechu". Preto sa pôst zachováva nielen ústami, ale aj očami, ušami, nohami, rukami, ba všetkými časťami tela. Svätý Bazil pripomína: "Je zbytočné sa postiť od jedla, apritom mať záľubu v krutom kritizovaní a urážaní: Neješ mäso, ale požieraš svojho brata."
Pôst je tým, čo svätý Ján Klimak nazýva "radosť plodiaci žiaľ", lebo ak nás pravý pôst vedie k pokániu, potom nás pravé pokánie verdie k radosti z Božieho odpustenia.
 
 
 
O rodinnom živote
 
Stále musíte pamätať a nezabúdať, že náš život bude plynúť pokojne len vtedy, keď nebudeme zabúdať na Boha, nášho Stvoriteľa a Spasiteľa, ktorý je Darcom pozemských i večných blah. Nezabúdať na neho znamená usilovať sa žiť podľa Jeho prikázaní a pri ich narušení pre našu bezmocnosť sa úprimne kajať a snažiť sa o nápravu svojich chýb a odstúpenia od Božích prikázaní. Ak sa vám podarí do sŕdc vašich detí zasadiť Božiu bázeň, potom rôzne ľudské vplyvy na nich nemôžu tak škodlivo pôsobiť.
 
Starec Amvrosij
***
 
Storočiami potvrdená skúsenosť ukazuje, že znamenie kríža má obrovskú silu na všetky skutky človeka, na celý jeho život. Je preto nevyhnutné vštepiť deťom do sŕdc, aby sa častejšie žehnali, zvlášť pred jedlom, pred spaním, pri vstávaní, pred odchodom niekam, aby sa deti žehnali znamením kríža nie ľahkovážne, ale dôstojným krížom, začínajúc z čela na prsia i na obidva plecia, aby kríž bol správny. Žehnanie sa znamením kríža mnohých zachraňovalo od veľkého nebezpečenstva.
 
Starec Amvrosij
 
 
O modlitbe
 
Modliť sa máme podľa Božích prikázaní a v súlade s učením apoštolov a svätých Otcov za našu spásu, za odpustenie hriechov i za svojich blížnych. Je potrebné sa modliť s veľkou pokorou a nehľadať v sebe dar modlitby, pretože tento dar daruje sám Boh a to len tomu, kto je toho dôstojný. Najdôležitejšou prosbou vašej modlitby musí byť prosba o nebeské Kráľovstvo, ale ak žijete vo svete s rodinou, t.j. nie v monastieri, môžete prosiť aj za pozemské veci, lebo ako Cirkev každodenne prosí: „Daruj dobré a užitočné našim dušiam“. Spasiteľ hovorí: „Proste a dostanete“ (Mt 7,7). Avšak dáva to, čo je pre nás užitočné a potrebné. Netreba sa príliš pripútavať k svetu, ani sa od neho vzďaľovať.
 
Starec Makárij
***
 
Prečo ľudia hrešia? – spýtal sa raz starec a hneď na to odpovedal: „Buď preto, že nevedia, čo majú robiť a od čoho utekať, alebo, ak vedia, tak zabúdajú, ale ak nezabúdajú, sú leniví, zúfalí ... Zúfalosť alebo lenivosť, nedbanlivosť a nevedomosť sú tri velikáni, ktorými je spútaný celý ľudský rod nerozviazateľnými putami. A potom už nasleduje lenivosť k odstráneniu zlých vášní. Preto sa modlime za nebeské Kráľovstvo: „Najsvätejšia Vládkyňa moja, Bohorodička, tvojimi svätými a mocnými modlitbami odožeň odo mňa, pokorného a hriešneho tvojho služobníka, zúfalosť, nedbanlivosť, nerozumnosť, lenivosť a všetky škaredé, zlé a poškvrňujúce myšlienky“.
 
Starec Amvrosij
***
 
Aby si sa mohol modliť k Bohu, nič nepotrebuješ: nech si kdekoľvek, nech Ho kdekoľvek vzývaš, On ťa počuje. Nepotrebuješ nijakých sprostredkovateľov. Jednoducho povedz: Zmiluj sa nado mnou! A Boh okamžite bude prítomný. Nečaká na koniec modlitby: obdržíš dar skôr, ako dokončíš modlitbu.
 
 
Sv. Ján Zlatoústy
 
***
 
 
O boji s vášňami
 
Vášeň zaslepuje srdce a nedovoľuje vidieť duchovné svetlo. Niekedy sa v nás uchovávajú zárodky vášní a pri najmenšej príležitosti sa objavujú a okrádajú nás o pokoj, čomu sme si sami na vine. Musíme preto dbať na ich vykorenenie. My však nielenže ich nemôžeme vykoreniť, ale ich nemôžeme ani poznať, dokiaľ sa nestane čosi zvláštne. Preto je potrebné všetko pripisovať Božej vôli. Sťažujete sa na svoje starosti, kvôli ktorým sa stávate nervóznymi a dochádzate až do nerozumnej zúrivosti. Mne sa však zdá, že ak by nebolo starostí a nijakého rozptýlenia, zaiste by ste neboli pokornými, ale by ste sa takými len zdali. Vášne by vo vás boli ukryté do prvej príležitosti, kedy by vyšli na javo.
Starec Makárij
***
 
TOPlist

Gréckokatolíci na Slovensku