Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 25.05.2018 19:28:39 

Gréckokatolícka farnosť Rokytov pri Humennom

Múdrosť východných mníchov

Gréckokatolíci na Slovensku

POKÁNIE
 
Skrze pokánie je odplavená špina našich odporných činov. Potom máme podiel na Svätom Duchu; nie však automaticky, ale v závislosti na viere, pokore a na vnútornej povahe pokánia našej duše. Naviac tiež musíme dostať úplné rozhrešenie od našich hriechov od duchovného otca. Preto je dobré kajať sa každý deň, v súlade s prikázaním, ktoré nám hovorí, aby sme to robili. Slová: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo" (Mt 3,2), totiž naznačujú, že akt pokánia nikdy nekončí.
 
Sv. Simeon Nový Theológ
 
MÁRNOMYSEĽNOSŤ
 
Zo všetkých, skrytých myšlienok iba myšlienka na márnomyseľnosť má veľmi veľké možnosti uplatnenia, lebo objíma temer celý vesmír, pričom všetkým besom ako úkladný zradca v nejakom meste otvára brány. Ona okráda rozum pustovníka tak, že ho napĺňa množstvom slov a vecí, je pohromou pre jeho modlitby, ktorými by chcel zaceliť rany svojej duše. Túto skrytú neresť rozmnožujú démoni, nad ktorými sme zvíťazili, pretože skrz ňu získavajú opäť prístup do duše a takto stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým (LK 11,26). Z tejto neresti sa rodí aj neresť pýchy, ktorá, keď bola zvrhnutá z nebies na zem, bola vzornou pečaťou, plnou múdrosti a vrcholnej krásy (Ez 28,12). Keďže však od nej odskočila, nezotrvala v nej, aby takto nemohla vydávať ďalej iným svoju mladú sviežosť napospas a svoje roky ukrutníkovi (Prís 5,9) nemilosrdného voči nám. Takéhoto démona obracia na útek iba usilovná modlitba ako aj to, že zo všetkých síl zamedzíme, aby sme nič nehovorili a nerobili nič také, čo nás povedie k prekliatej márnomyseľnosti.
TOPlist

Gréckokatolíci na Slovensku